Zadaniem dzieci jest wysłuchanie piosenek oraz zapamiętanie następujących słów w języku angielskim:

https://www.youtube.com/watch?v=A16Cu6Ic1pA   

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI  

spring-wiosna /spring/

flower-kwiat /flałer/

sun-słońce /san/

tree-drzewo /czri/

cloud-chmura /klałd/

rain-deszcz /rejn/

sky-niebo /skaj/       

 

butterfly-motyl /baterflaj/

 

ladybug-biedronka /lejdibag/

 

bee-pszczoła /bi/