Drukuj

Zapisy do Przedszkola Wspaniałego prowadzone są przez cały rok. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie Przedszkola wniosek - kartę zgłoszenia i potrzebne oświadczenia.

Więcej o zapisach