Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie www.bip.pakoslaw.pl Zakładka : sprawozdania