W czwartek tj 26.03.2020 w godz. 9-11 prosimy rodziców by przybyli do przedszkola po materiały dla dzieci. Wszystko będzie przygotowane i pozostawione dla Państwa w altanie przed placówką.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedszkole od dnia 25.03.2020 do dnia 10.04.2020 będzie nieczynne