W związku z zamknięciem placówki od dnia 22 do 26 lutego 2021 informujemy, że wychowawczynie poszczególnych grup przygotują dla dzieci propozycje działań i zabaw w domu. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z proponowanych zajęć. Możecie je Państwo znaleźć w Zakładce – „Dla Rodziców”

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU

ul. Grota Roweckiego 9 e

tel. 65 6141854

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradniarawicz.pl

Przypominamy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom o możliwości uzyskania wsparcia specjalistów poradni w związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym spowodowanym trwającą pandemią COVID-19.

Wsparcie dotyczy każdej niepokojącej, kryzysowej sytuacji w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w szczególności związanej ze skutkami trwającej pandemii.

Istnieje możliwość zapraszania pracowników/specjalistów poradni w ramach platform edukacyjnych ( np. zoom lub inne) na zebrania z rodzicami, czy rady pedagogiczne.

 

Zapraszamy do korzystania z poniedziałkowych telefonicznych dyżurów specjalistów, uzyskiwania porad, pomocy, odbywania konsultacji.

 

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach

od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu poradni: 65 6141854.

 

W sytuacjach kryzysowych wsparcie można również uzyskać od specjalistów w godzinach ich pracy w poradni.

 

Rekrutacja dzieci 3-6 letnich do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji:

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr WG.0050.4.2021

Wójta Gminy Pakosław z dnia 27.01 2021 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, terminy postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

2.

3.

4.

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1-12 marca

 

1-7 czerwca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

18 marca

do 9 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 marca

 

10 czerwca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

do 30 marca

do 16 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych.

1 kwietnia

do 18czerwca

Wnioski o przyjecie do Przedszkola oraz załączniki w formie oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęć są do pobrania w zakładce " Dokumenty" na stronie http://www.przedszkole.pakoslaw.pl/ .

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie do skrzynki, umieszczonej przed Przedszkolem w Pakosławiu, w godz.6.30 - 15.30

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 marca. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach rekrutacji będą wywieszone w Przedszkolu w terminach podanych w przedstawionym powyżej harmonogramie rekrutacji.

 

 

 

 

Składamy Państwu serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, radości, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, aby atmosfera miłości i życzliwości nie opuszczała Was przez całe święta. Niech będzie ona źródłem pokoju i radości także w nadchodzącym nowym roku. Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przyłączamy się do akcji „Razem na Święta”. W tym roku przygotowujemy kartki świąteczne dla seniorów z Pakosławia. Uczymy przez to dzieci w jak łatwy i prosty sposób możemy sprawić innym wiele radości i uśmiechu. Bierzemy również udział w zbiórce podarunków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych z Łaszczyna „ Mały Dworek” i „ Nowy Dworek”. Dzięki takim akcjom pokazujemy dzieciom od najmłodszych lat, że otrzymywanie prezentów jest tak samo przyjemne jak ich dawanie. Uczymy dzieci empatii, wrażliwości, otwartości na innego człowieka i dobroczynności.

 

Jak co roku z niecierpliwością dzieci czekają na przyjście Świętego Mikołaja. Zanim jednak przyszedł, dzieci wysłuchały opowieści o tradycji Mikołajek jak i o samym Mikołaju. Cierpliwie czekając na jego przybycie dzieci wspólnie rozwiązywały zadania, zagadki, kolorowały jego postać. Pod choinką znalazły wspaniałe prezenty, których otrzymanie dostarczyło dzieciom mnóstwo radości i uśmiechu.