KONKURS "SPORT NA TALERZU"

Przedszkole w Pakosławiu, w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, w miesiącu październiku 2023r., zorganizowało dla dzieci z przedszkola konkurs fotograficzno – kulinarny pt. „Sport na talerzu”. Jego celem było m.in.: propagowanie wśród dzieci nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, wdrażanie i utrwalanie zasad racjonalnego żywienia, kształtowanie postaw i nawyków w zakresie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, a także rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie na talerzu dowolnej kompozycji z warzyw, owoców i innych produktów spożywczych - zdrowych, przedstawiającej wybraną dyscyplinę sportu, a następnie wykonanie zdjęcia pracy z autorem.
Komisja Konkursowa w składzie: Dyrektor Przedszkola w Pakosławiu – p. Wioleta Ciupak, Przedstawiciel Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu – p. Karolina Kubacka oraz Kucharki z Przedszkola – p. Maja Cieplik oraz p. Sylwia Uram, miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Złożono 18 prac konkursowych, w tym z następujących grup:
- 5 BIEDRONEK,
- 6 MOTYLKÓW,
- 3 DELFINKI,
- 4 NIEDŹWIADKI.                                                                                                   
Komisja oceniając prace brała pod uwagę: wykorzystanie produktów zgodne z Piramidą Zdrowego Żywienia, różnorodność składników, estetykę pracy oraz kreatywność autora.

Ostateczne rezultaty prezentują się następująco:
I miejsce:        Szymon Ufniak
II miejsce:       Odeta Kuźnia
III miejsce:      Wojciech Kałka

Wyróżnienia: Jakub Hałas
                      Nikodem Skowroński
                      Lena Szafraniak

Nagrody za udział: Agata Stachowiak, Maria Stachowiak, Bogdan Wycisk, Bartosz Wycisk, Antoni Karkosz, Ignacy Ratajczyk, Natasza Frąckowiak, Emilia Szafraniak, Gabriela Ostrowska, Inga Kozica, Wojciech Pieprzyk, Franciszek Możejko.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu oraz Radę Rodziców.
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu były panie: Małgorzata Jórdeczka i Joanna Kuźnia. Mamy nadzieję, że podczas powstawania prac, towarzyszyła wszystkim miła oraz smaczna zabawa.

kONKURS - SPORT NA TALERZU PRACE
wYNIKI sPORT NA TALERZU
sPORT NA TALEZRU - WYNIKI2