Witając wiosnę dzieci z naszego przedszkola przeszły kolorowym korowodem ulicami naszej miejscowości . Podczas spaceru dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami. Tego samego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa i towarzyszy mu hasło: “Nikt nie zostanie pominięty”. Jego celem jest zagwarantowanie osobom z zespołem Downa pełnej akceptacji w społeczeństwie - Nasze przedszkolaki również przyłączyły się do akcji .