Drukuj

Wpłaty przelewem wykonywać należy na wskazane poniżej dwa rachunki bankowe: na jeden opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, na drugi opłatę za żywienie. Rodzic wybierający tę formę płatności odbiera w sekretariacie zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów. Potwierdzenia dokonania przelewów należy dostarczyć bezpośrednio do kierownika gospodarczego lub na adres mailowy przedszkola do 20-go dnia miesiąca.


Numery kont


Terminy dokonywania przelewów bankowych

(po uzgodnieniu ich wysokości z kierownikiem gospodarczym przedszkola – p. Justyną Gospodarczą - z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka)

Prosimy o korzystanie z usług banków. Przelewy pocztowe mają bardzo długie okresy realizacji, co znacznie utrudni księgowanie wpłat.

Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto, należy dokonać powtórnej wpłaty na właściwe konto. Rozliczenie nadwyżki nastąpi w następnym miesiącu.