Biuletyn Informacji Publicznej

 

O Przedszkolu

 

 

Przedszkole w Sowach jest oddziałem i podlega Przedszkolu w Pakosławiu. Jako jednostka oddziałowa istnieje od IX 2004 ( wcześniej był to tylko oddział 6-latków ).

 Jesteśmy zlokalizowani , razem ze Szkołą Podstawową, w sąsiedztwie kasztanowca oraz dużych rosłych topoli, po których wyglądzie obserwujemy mijające pory roku. Postanowiliśmy  więc nazwać się nieoficjalnie ,,Przedszkolem pod topolą” na znak przywiązania do otoczenia przyrodniczego. Mamy również swoją piosenkę przewodnią pod tytułem ,,Przedszkole pod topolą”. Piosenka ta towarzyszy nam zawsze podczas pasowania na przedszkolaka i nie tylko.

Nauczycielki współpracują z Poradnią Psychologiczno—Pedagogiczną w Rawiczu, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 

Organizacja zajęć

W programie przewidzieliśmy czas na zabawę, naukę, odpoczynek, zajęcia zorganizowane i swobodne, zajęcia wspólne dla wszystkich i dodatkowe według wyboru.

Organizacja dnia

Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. Dzieci można przyprowadzać do godziny 8.00, a odbierać od godziny 13.00. Dzieci 5-6 -letnie mają dwa razy w tygodniu naukę religii. Dzieci mają również zapewnioną możliwość korzystania z terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego.

Podstawa programowa

Podstawa programowa - Rozporządzenie Rady Ministrów (PDF)

Oferta zajęć

- Gimnastyka Korekcyjna
- Język Angielski
- Religia
- Zajęcia Korekcyjno - Kompensacyjne
- Zajęcia Logopedyczne