Tematyka wrzesień

4-8.09 JA I TY TO MY

-Piękne zwyczaje- rozmowa inspirowana wierszem, „Magiczne słowa”- zabawa doskonaląca myślenie skojarzeniowe i pamięć wzrokową

-Poznajmy się- zabawa słowna na zasadzie niedokończonych zdań

-Piramida- zabawa z elementem przeliczania doskonaląca analizę i syntezę wzrokową

-Nasi dyżurni- rozmowa, słuchanie opowiadania nauczyciela

-Klasowa umowa, słuchanie opowiadania E.Pałasz, rozmowa kierowana nt. utworu, tworzenie grupowego kodeksu

-Karuzela sylab- zabawa doskonaląca analizę i syntezę słuchową

-Jak wyglądam- opis własnego wyglądu

-Wachlarz ważnych pytań- spontaniczne odpowiedzi dzieci na pytania nauczyciela

-„Moja wizytówka”- zabawa plastyczna( rysowanie swojego hobby, tego co lubię najbardziej, pisanie imion)

-„Autoportret”- malowanie farbami

-Ćwiczenia poranne codziennie, pobyt na boisku, Ćwiczenia gimnastyczne 1 x w tygodniu

 

11-15.09 SPOTKANIE Z LATAWCEM

-„Lot”- słuchanie opowiadania W. Widłaka.

-„Przygody Latawca”- tworzenie kreatywnych opowiadań

-Przyjaciele latawca- nauka abstrahowania

-„O” jak OSA, poznanie litery „o”, „O”

-„Co lata, co spada, co wolniej, co szybciej”?,  „Odrzutowe balony” -zabawy badawcze

-Zefirek- latawiec Olka- słuchanie opowiadania , rozmowa nt. treści

-Drabina sukcesu- zabawa matematyczna, przeliczanie liczebnikami porządkowymi

-Latawiec- rozmowa inspirowana wierszem Cz. Janczarskiego

- Latawiec Leny- słuchanie opowiadania nauczyciela

-Latająca loteryjka- gra doskonaląca analizę i syntezę słuchową

-Tworzymy latawce- zabawa dydaktyczna , klasyfikacja wg. koloru

-W świecie marzeń- zabawa relaksacyjna

-Nasz latawiec- tworzenie latawca, naklejanie gotowych elementów na szablon latawca

-Wykonanie rysunku do opowiadania „Latawiec Leny”

- DZIEŃ KROPKI- zabawy tematyczne

-Ćwiczenia poranne codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1 x w tygodniu, pobyt na świeżym powietrzu

 

18-22.09 POŻEGNANIE LATA

-Mapa Polski- Mapa podróży- oglądanie mapy połączone z rozmową

-Wakacyjne podróże- praca z mapą połączona z zabawą ruchowo-naśladowczą

-Słuchanie opowiadania „Morze”. Zwracanie uwagi na myśl przewodnią „ bo nie wszystko zawsze jest tak jak sobie wyobrażamy”

- Jakie może być morze? – rozmowa kierowana na podstawie obrazów  marynistycznych

-Oblicza fotografii- klasyfikacji zdjęć wg. różnych kryteriów, przeliczanie

-Album Amelki- rozmowa inspirowana opowiadaniem nauczyciela

-„A” jak APARAT- poznanie liter „a”, „A”

-Zagadki z wakacyjnego kuferka- rozwiązywanie zagadek słownych

-Porządkujemy skarby- zabawa dydaktyczna

-Legenda mapy- zabawa dydaktyczna

-Letni kalejdoskop- słuchanie opowiadania nauczyciela

-Kalejdoskop- pokaz działania kalejdoskopu

-Zawody na „a”- zabawa słowna

-Kuferek wakacyjnych skarbów- zagadki dotykowe

-Doświadczenie z przyciąganiem papieru przez bursztyn

-„Morze”- wycinanka

-DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA- Zabawy w parku przy Pałacu zorganizowane przez Bibliotekę w Pakosławiu

 

25-29.09 TAJEMNICE ZIEMI

- „Konkurs”- słuchanie i omawianie wiersza Natalii Usenko. Zwracanie uwagi na pojęcia architekt, projekt

-Słuchanie opowiadania o Tomku i jego tacie

-Skarby Tomka i jego taty- zagadki sensoryczne

- Tata Tomka- poznanie liter „t”, „T”

-Jedyneczka- zabawa kształtująca pojęcie liczby 1

- Ile jest jaj w gnieździe dinozaura? Zabawa matematyczna, poznanie cyfry 1

-Ile lat ma drzewo? Obserwacja, wyjaśnienie dlaczego powstają słoje

-Jak porusza się Ziemia?- oglądanie uproszczonego modelu Układu Słonecznego

-Ziemia to…- Zabawa słowna, doskonaląca myślenie skojarzeniowe

-Ziemia jest domem dla…- zabawa słowna na zasadzie niedokończonych zdań połączona z analizą i syntezą sylabową

-Kula czy koło?- oglądanie globusa, dostrzeganie różnicy między kulą a kołem jako formą przestrzenną i płaską

-Jak nasza mama hodowała potwora? Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej, Rozmowa nt. treści

-„4 żywioły”- wykonanie rysunków obrazujących wodę, powietrze, ogień, ziemię.

-Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1 x w tygodniu, Pobyt na świeżym powietrzu.