Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kącik Rodzica

Rodzicu! Szukasz dla swojej pociechy przedszkola?

Zapraszamy do Przedszkola w Pakosławiu – ostatnie wolne miejsca!

Nasze przedszkole jest idealnym miejscem pomagającym w  harmonijnym rozwoju dzieci.

Rekrutacja uzupełniająca

Gdy ruszy wrzesień przez zielony las,
w deszczu z parasolem,
wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz,
powitają przedszkole.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego – terminy składania dokumentów

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 – 6 czerwca 2024r.

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Do 9 czerwca 2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 czerwca 2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 16 czerwca 2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych.

Do 20 czerwca 2024r.

 

Pobieranie i składanie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami w Przedszkolu w Pakosławiu w godzinach 7.oo – 15.oo.

 

Dokumenty do pobrania:

- Oświadczenie o wielodzietności

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- Oświadczenie - jeden rodzic pracujący

- Oświadczenie - oboje rodziców pracujących

- Potwierdzenie woli przyjęcia

- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

- Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław

- Statut Przedszkola

 

 

- PRAWA DZIECKA 

PRAWA DZIECKA

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko nabywa wiele umiejętności, rozwija swoje talenty oraz wchodzi w pierwsze relacje z  rówieśnikami.

Przedszkole to także instytucja, która wprowadza podopiecznych w świat ich praw. Każdy rodzic chce chronić swoje dziecko i zapewnić mu spokojny i harmonijny rozwój dlatego też powinien znać prawa dziecka w przedszkolu.

Każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka tak samo każde dziecko ma swoje prawa dziecka. Nikt nie może pozbawić dziecka jego praw, dlatego też tak ważne jest aby rodzice znali uprawnienia swoich podopiecznych i dbali o to aby nikt dziecka ich nie pozbawił.

Wesołe i szczęśliwe dzieciństwo ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, dlatego tak ważne jest aby zapewnić najmłodszym godne warunki do rozwoju i edukacji.

Konwencja  o Praw Dziecka, przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.

Konwencja praw dziecka to uchwała określająca jakie prawa przysługują wszystkim dzieciom i młodym ludziom od urodzenia do wieku 18 lat - niezależnie od płci, religii i języka.

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

  1. Odpowiedniej organizacji wychowania i dydaktycznych zajęć w oparciu o zasady o ochronie zdrowia, higieny oraz bezpieczeństwa.
  2. Ochrony przed przemocą zarówno fizyczną jak i psychiczną.
  3. Szacunku i życzliwości ze strony wszystkich osób zarówno opiekujących się dzieckiem jak i rówieśników.
  4. Zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych oraz bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.
  5. Rozwijania postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz wzmacniania i podkreślania mocnych stron dziecka.

Przedszkolaki mają obowiązek:

  1. Traktować z szacunkiem i życzliwością wszystkie osoby z otoczenia; zarówno osoby starsze jak i rówieśników.
  2. Przestrzegać na miarę własnych możliwości zasad zachowania i przyjętych norm postępowania.
  3. Troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko swoje ale również rówieśników przebywających razem z dzieckiem w przedszkolu.
  4. W miarę możliwości na jakie pozwala wiek dziecko powinno szanować i respektować polecenia nauczyciela przedszkolnego.

Zadaniem przedszkola jest nie tylko rozwój dziecka ale także zapewnienie mu takich warunków w których wykształcą się w podopiecznych takie kompetencje pozwalające na funkcjonowanie mu w znacznie większej społeczności takiej jak np. szkoła. Przedszkole umożliwia także poznanie praw dziecka po to aby najmłodsi byli ich świadomi w każdej chwili przebywania w placówce.

Piosenka o prawach dziecka https://g.co/kgs/e5pkPZH

Opracowała Klaudia Kuczyńska