Tematyka listopad

30.10-3.11DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

- Dzień Dyni- zabawy tematyczne

-Wyjście pod pomnik Papieża, i Poległych z racji zbliżającego się dnia WSZYSTKICH ŚWIETYCH-celem uczczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

-Zgadnij co jest w worku- dotykowe zagadki sensoryczne

Odgłosy domu- zabawa logopedyczna, usprawniająca narządy artykulacyjne

-Mój ciepły dom- słuchanie wiersza N. Usenko, wypowiedzi na podstawie tekstu oraz własnych doświadczeń

-Puk, puk- zabawa dramowa, znajomość zasad bezpiecznego kontaktowania się z nieznajomymi, posługiwania się adresem domowym

-Bezpieczne miejsce- zabawa dydaktyczna, rozwijanie spostrzegania, pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej, ustalenie zasad korzystania z niebezpiecznych przedmiotów i substancji znajdujących się w najbliższym otoczeniu

-Nazwij dom- zabawa typu dopowiadanka z wykorzystaniem wiersza M. Strzałkowskiej DOM, rozwój słownika, nazwy domów i ludzi

-Kamieniczki i wieżowce- rozmowa, wypowiedzi inspirowane ilustracjami, opisywanie budynków, Dom przy ulicy Dobrej- poznanie Liter „D”, „d”

-Windy sylabowe- układanka sylabowa

-Na którym piętrze mieszkam? Zabawa ruchowa z elementem wspinania, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

- Stwórzmy słowo- układanie słów zaczynających się daną sylabą

- Najpierw pomyśl potem zrób- rozmowa nt. powiedzenia

-Zapamiętaj ten numer- Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków, analiza i ocena zachowań, podział na zachowania bezpieczne i niebezpieczne. Utrwalanie numerów alarmowych, zasad korzystania z nich

-Tajemnice znaków drogowych- rozmowa, opisywanie wyglądu i znaczenia znaków drogowych

Jedziemy do Przedszkola- słuchanie opowiadania, wskazywanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowa n w ruchu drogowym

-Mam cztery- zabawa dydaktyczna, kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4

-Kto dalej- mierzenie, porównywanie długości odcinków, kształtowanie pojęcia stałości długości

- W windzie- zabawa dydaktyczna, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, klasyfikowanie wg. podanych cech

-Jesteśmy zgraną grupą- słuchanie opowiadania „ siedmiu wspaniałych”, rozmowa inspirowana tekstem

- Uwaga Wilk!- zabawa dramowa, kształtowanie właściwego schematu reagowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery

 

6-10.11 KOCHAMY CIĘ POLSKO

-Czym jest Polska?- słuchanie wiersza M. Brykczńskiego, rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, kształtowanie przynależności do narodu

-Polskie skarby- zagadki dotykowe, określanie cech jakościowych przedmiotów, gromadzenie informacji nt. bogactw naturalnych

-Mapa skarbów- zabawa dydaktyczna, gromadzenie informacji o bogactwach naturalnych oraz przyporządkowywanie ich do miejsc na mapie Polski

-Sól i węgiel- zabawa sensoryczna, poznanie właściwości soli i węgla

-Krystalizacja soli- zabawa badawcza, zainicjowanie hodowli kryształów solnych

- „W pracowni artysty”- zabawa graficzna z wykorzystaniem węgla drzewnego

-Orle pióro- zabawa oddechowa

-Słuchanie opowiadania W. Widłaka „ Legenda o trzech braciach”, rozmowa kierowana, poznanie historii powstania nazwy Gniezno- pierwszej stolicy Polski, wyjaśnienie dlaczego orzeł jest w naszym godle.

- „Orzeł”- kompozycja z papieroplastyki nawiązująca do godła Polski

- Zabawy Literowo- głoskowe- zabawa dydaktyczna, ćwiczenie słuchu fonematycznego, różnicowanie głosek „d”, „t” w nagłosie

- Podaj kolejność- zabawa rozwijająca pamięć wzrokową

-Polska i jej granice- rozmowa, przy mapie, Poznanie genezy Święta Niepodległości

- Patriota, kto to taki?- zabawa tematyczna, burza mózgów, kształtowanie pojęcia „Patriota”

-Bezinteresownie pomagam innym- zabawa dramowa, kształtowanie postawy nastawionej na pomoc innym

-Koncert muzyki patriotycznej- słuchanie utworów o charakterze patriotycznym ( pieśni legionów, utwory Chopina)

-Książki pełne pierwszy- recytacja wierszy polskich autorów

- Z czego składa się książka?- oglądanie książek, poznanie ich budowy

-Od autora do czytelnika- przedstawienie za pomocą symboli procesu powstawania książki

- Tworzymy rymy- zabawa z piłką, łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują

- Józef Piłsudski- ciekawostki, przybliżenie dzieciom postaci „Dziadka”.

Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery/ pobyt na świeżym powietrzu

- AKADEMIA z OKAZJI 11 LISTPADA- odśpiewanie Hymnu Państwowego, recytacja wierszy, śpiewanie piosenek o tematyce patriotycznej.

 

13-17.11 DESZCZEM MALOWANE

-stacja meteorologiczna zainicjowanie obserwacji pogody i zapisu temperatury na termometrze zewnętrznym, próba odczytania temperatury

-Jaka jest temperatura? Zabawa dydaktyczna

-Kalendarz pogody- założenie tygodniowego kalendarza pogody

-Jesienny masażyk- budowanie wzajemnego zaufania, uwrażliwianie ciała przez dotykanie pleców, ćwiczenia artykulacyjne i dźwiękonaśladowcze

- Kropla do kropli- zabawa logopedyczna, ćwiczenie oddechowe

-Szukamy koloru szarego- zabawa sensoryczna, nazywanie faktur i kolorów oraz porównywanie odcieni

- Kot w worku- zagadki sensoryczne, rozpoznawanie przedmiotów dotykiem, określanie ich charakterystycznych cech

-Szare zwierzaki- układanki, analiza i synteza słuchowa wyrazów

-Szara godzina- rozmowa inspirowana wierszem E. Szelburg- Zarembiny

- „K” jak KOT- poznanie liter „K”, „k”

- „kici, kici”- zabawa z elementem czworakowania

- Kocia bajka- zabawa twórcza, wspólne układanie bajki

-Jesienne barwy- oglądanie albumów, z reprodukcjami przedstawiającymi jesienne krajobrazy, mieszanie barw, malowanie akwarelą

-Najpierw malujemy, potem się myjemy- trening mycia rąk, z zastosowaniem oszczędnego gospodarowania wodą

- Magiczne pudełko- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie przedmiotów i nazywanie ich, klasyfikacja jakościowa wg. wskazanego kryterium

-O królowej która deszczu nie lubiła- słuchanie opowiadania A. Galicy, rozmowa nt. treści, zwrócenie uwagi na znaczenie deszczu w przyrodzie oraz dla człowieka

-Parowanie i skraplanie-zabawa badawcza, poznanie zjawiska obiegu wody w przyrodzie

-Złap kropelkę- tworzenie wyrazów kojarzących się z wodą i ekologią poprzez dodawanie sylab

-Kropelka deszczu- ćwiczenia manualne, wycinanie po śladzie,

-Kap, kap- zabawy badawcze

- Skacząca Kropelka- zabawa zręcznościowa, pobudzająca koncentracje uwagi

-Muzyka wody- eksperymentowanie dźwiękiem

-Muzyczna piątka- odtwarzanie i tworzenie sekwencji rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

- Deszczowa Piątka- poznanie cyfry 5, przeliczanie w zakresie 5

-Spadające krople- zabawa matematyczna

-Lekka kropelka i ciężka kropla- zabawa badawcza z balonem napełnionym wodą i powietrzem

-Kolorowe krople- rwanie bibuły na kawałki, zabawa w barwienie wody bibułą

-Deszczowe Kwiaty- zabawa badawcza w barwienie kwiatów

- Ach muzyka!- zabawy przy muzyce z wykorzystaniem gazet

- Kiedy mamusia gra- słuchanie wiersza H. Bechlerowej , rozmowa o F. Chopinie

- Muzyką malowane- plastyczna zabawa twórcza, malowanie do muzyki wełną namoczoną w farbie

-Wodny ksylofon –budowanie instrumentu z butelek wypełnionych wodą

-Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery/ pobyt na świeżym powietrzu

 

20-24.11 NASZE EMOCJE

1.Zły humorek- słuchanie wiersza D. Gellner, rozmowa na temat jego treści,

 1. Mapa złośliwka- wspólne tworzenie mapy myśli
 2. Kolory emocji-zabawa badawcza

4.Karta pracy

5.Worek złości- rysowanie emocji, wdrażanie strategii radzenia sobie ze złością

 1. Stopa za stopą- zabawa matematyczna, kształtowanie orientacji w przestrzeni
 2. Malujemy emocje- zabawa ruchowo-plastyczna przy muzyce
 3. Jaka to emocja? Rozmowa inspirowana ilustracjami

9.Uśmiechnieta ULA- poznanie liter „u”, „U”

 1. Jak wygląda mój smutek- rysowanie pana smutka
 2. Pocieszyciel- zabawa doskonaląca umiejętność radzenia sobie z emocjami
 3. Czego jest więcej? Porównywanie liczebności zbiorów(używanie znaków ,<,>,=)
 4. czary-mary- słuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej przeplatane zabawami w kręgach poznania
 5. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, spacery

 

ZABAWY W TEATR 27.11-1.12

 1. Niewidzialny teatr- słuchanie opowiadania M.E. Letki. Wyjaśnienie czym jest Teatr
 2. Karta pracy- etapy powstawania przedstawienia teatralnego
 3. Rodzaje teatrów- lalkowy/cieni/opera/operetka/balet/uliczny. Rozmowa.
 4. Za kurtyną stoi Tymek- Poznanie liter „y”,„Y”
 5. Wymyślony teatrzyk-zabawa słowna, rozwijanie kreatywności
 6. Kto pracuje w teatrze?- autor sztuki, reżyser, kostiumograf, aktor, pracownia krawiecka, perukarska, szewska, stolarska.
 7. Bileterzy- zabawa matematyczna
 8. Ale Teatr- słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego i rozmowa nt. treści
 9. Lalki, laleczki- prezentacja nauczyciela lub praca z obrazkiem (pokaz pacynek, kukiełek, marionetek, jawajki)
 10. Bilety do teatru, który z kolei?, gdzie jest więcej? zabawa matematyczna
 11. Co musi mieć aktor?- burza mózgów
 12. Karta pracy- grafomotoryka, dorysowywanie połowy symetrycznego obrazka, orientacja na kartce, rysunek swobodny
 13. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, spacery