Tematyka grudzień

4-8.12 KULINARNE CIEKAWOSTKI

 1. Moja ulubiona potrawa to…. Rundka, dokończenie zdania według własnych preferencji
 2. Piramida zdrowia- rozmowa o piramidzie zdrowia w oparciu o ilustracje w Książce
 3. Sześć pięter- zabawa matematyczna, przeliczanie w zakresie 6
 4. Rytmiczne układanki- zabawa matematyczna
 5. Pudełeczka- memory słuchowe
 6. Kuchenne zagadki- zagadki słowne
 7. Kuchnia pełna sylab- ćwiczenia językowe- analiza i synteza słuchowa wyrazów
 8. „R” jak Robot-poznanie liter „R”, „r”
 9. Czytamy wyrazy- ćwiczenia w czytaniu wyrazów, powtórzenie poznanych liter
 10. Zagadki szefa kuchni- zabawa badawcza zmiany odwracalne/ nieodwracalne
 11. Jak powstaje twaróg?- obserwacja procesu przygotowania twarogu
 12. Mleczne zagadki- zabawa dydaktyczna
 13. Eksperymenty z olejem-
 14. Ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, spacery.

 

11-15.12 MAGIA ŚWIĄT

1.Świąteczna zgaduj-zgadula- układanie i rozwiązywanie zagadek

2.Tradycje świąteczne- zabawa dydaktyczna

 1. Wigilia- słuchanie wiersza N. Usenko, rozmowa kierowana na temat zwyczajów świątecznych
 2. Karta pracy- percepcja wzrokowa, przeliczanie, przedstawianie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
 3. P-r-e-z-e-n-t-y- Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny
 4. Opowieści świąteczne- słuchanie utworów literackich
 5. Kartka świąteczna- oglądanie kartek świątecznych i rozmowa o nich oraz klasyfikacja kartek
 6. Świąteczne puzzle- układanie obrazka z części, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
 7. Pamiętam o innych, czas życzeń- rozmowa, uświadomienie potrzeby sprawiania radości innym
 8. Poczta- zabawa tematyczna, ukazująca drogę drogę listu od nadawcy do odbiorcy
 9. Łańcuchy na choinkę- wycinanie i sklejanie papieru
 10. Świąteczne porządki- rozmowa o konieczności utrzymania czystości w swoim otoczeniu, porządkowanie swoich przedszkolnych szafek.
 11. Kolorowe sianko- słuchanie opowiadania E. Pałasz, rozmowa na temat treści utworu i właściwych postaw koleżeńskich
 12. Choinkowy łańcuch- zabawa matematyczna, porównywanie długości
 13. Ptaki Zimą- oglądanie albumów o zwierzętach żyjących w lesie i ptakach
 14. Zimowy czas w lesie- zagadki słowno-obrazkowe
 15. wigilijny stół- rozmowa o tradycjach związanych z wigilijnym stołem
 16. Magiczne zapachy i smaki- zagadki polisensoryczne z wykorzystaniem składników świątecznych potraw

19.Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, spacery

 

18-22.12 ZEGARY I KALENDARZE

1.Jak odmierzamy czas- zabawa dydaktyczna

 1. Układamy kalendarze- ćwiczenia matematyczne, doskonalenie układania rytmów
 2. Karta pracy- Czytanie globalne, rysowanie symboli związanych z porami roku
 3. Odwrócony katalog- ćwiczenia językowe, doskonalenie twórczego myślenia, abstrahowanie
 4. Dzienne czy nocne zwierzę? Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach, klasyfikowanie zwierząt wg. ich trybu życia
 5. Klepsydry- zabawa konstrukcyjno-badawcza rozwijająca spostrzegawczość i wnioskowanie
 6. Zegarowy skrzat- słuchanie utworu Marcina Przewoźniaka połączone z rozmową kierowaną
 7. Co napędza zegary? Mapa myśli
 8. Niesforne litery- zabawa dydaktyczna z czytaniem: wyrazy z lukami, rozsypanki literowe, czytanie globalne, dobieranie podpisów do obrazka
 9. Gra w głoski- ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej
 10. Jak nasza mama ratowała dzwonnicę – słuchanie opowiadania Joanny Papuzińskiej
 11. Polskie dzwony- ćwiczenia spostrzegawczości, poznanie ciekawostek na temat polskich dzwonów
 12. Dzwoń, dzwoneczku- zabawa badawcza, poznanie zjawiska tłumienia dźwięku w czasie doświadczeń akustycznych z różnymi materiałami
 13. Głos dzwonu- zabawa rytmiczna
 14. Byłem, jestem, będę- zabawa językowa, wypowiadanie się z użyciem odpowiednich czasowników
 15. Czego jest więcej?- zabawa matematyczna, przeliczanie i porównywanie liczebności elementów w zbiorze
 16. Siedem- poznanie aspektów liczby siedem oraz zapisu cyfry 7
 17. Zakodowana cyfra- dyktando graficzne
 18. Skok w Nowy Rok- rozmowa o sposobach świętowania sylwestrowej nocy, technika niedokończonych zdań
 19. Huczne zabawy sylwestrowe- słuchanie opowiadania T. Plebańskiego, giełda pomysłów, jak można pomóc zwierzętom w noc sylwestrową
 20. Kolory muzyki- ćwiczenia muzyczne, określanie nastroju muzyki, relaksacja
 21. Postanowienia noworoczne- rozmowa o noworocznych postanowieniach dzieci
 22. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, spacery.