Tematyka - październik

9 - 13.10 2023r.
PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY
-Zestaw ćwiczeń porannych nr 5 wg przewodnika (elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne)
-Odkrywanie litery A,a
-Zwierzęta zasypiające na zimę
-Zapasy wiewiórki - zabawy matematyczne, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3
-Wyklejanie plasteliną liczby 3 - estetyka wykonania pracy
-Nauka i utrwalenie wierszy oraz piosenek na Dzień Edukacji Narodowej
-"Wyprawa do lasu" - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg programu "Zdrowo i sportowo"
-Jeż - wzbogacenie wiadomości o jeżu
-Jeż - kłujący zwierz, praca plastyczna
-Ptaki - przyloty i odloty ptaków - wzbogacenie wiedzy na temat ptaków
-DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - wyrażanie szacunku dla pracowników przedszkola

16 - 20.10.2023r.
MOJA RODZINA I MÓJ DOM
-Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 wg przewodnika - rozwijanie motoryki dużej
-Słuchanie opowiadania B.Szelągowskiej pt. "Nasz drugi dom", rozwijanie mowy, nazywanie członków rodziny
-Zapoznanie z graficznym obrazem litery M, m
-Zabawy ruchowe przy piosence pt. "Rodzinne zamieszanie"
-W świecie trójkątów - poszerzanie wiedzy na temat kształtów
-"Roboty" - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg programu "Zdrowo i sportowo"
-DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ - szacunek dla pracy listonosza i pracowników poczty
-Różne domy - zdobywanie informacji o domach i pomieszczeniach w nich
-Rodzinne gotowanie - umiejętność korzystania z przepisów, przygotowanie kanapek i sałatki owocowej
-Zabawa z wykorzystaniem rymowanki W. Żaby - Żabińskiej
-W mojej rodzinie - zajęcia plastyczne

23 - 27.10.2023r.
DOMOWI ULUBIEŃCY
-Zestaw ćwiczeń porannych nr 7 wg przewodnika - rozwijanie motoryki dużej
-Słuchanie wiersza B.Szelągowskiej pt. "Psie marzenie" - utrwalenie nazw zwierząt domowych
-Odkrywanie litery E,e
-"Domowe zwierzaki" - nauka piosenki
-Zabawy piesków - zabawa orientacyjno-porządkowa
-Cztery pieski - odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, przeliczanie w zakresie czterech
-"Jesień" - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg programu "Zdrowo i sportowo"
-Eksperymenty z mlekiem - rozwijanie zainteresowań badawczych
-Legowiska dla kotów - zabawa konstrukcyjna
-Schronisko dla zwierząt - zapoznanie z miejscem i jego funkcją
-Co to za zwierzę? - zabawy językowe, rozwijanie um. logicznego myślenia
-Mój pupil - zajęcia plastyczne